HANHPHONG INDUSTRIAL

Tiếng Việt   中文

 
 
 
 

聯繫方式

文房地址:胡志明市,第五郡,第十一坊,梁如學街184/1-2號

電話: 84-08.3857 8836 - 傳真: 84-08.3856 2953

工廠地址:隆安省,德和懸,德和夏社,平仙二邑,海山工業區

電話: 84-072.376 2323 - 傳真: 84-072.376 2398 - Email: hanhphongsprings@gmail.com

MST: 1100789100

本公司秉持著一貫求精的精神,為各行業提供彈簧及各類五金零配件的最新資訊.


Xem Công Ty TNHH MTV SX-TM-DV Hạnh Phong ở bản đồ lớn hơn